Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020
Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn Sở để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2020, ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã tổ chức treo băng rôn, pano, phướn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT, ngày truyền thống PCTT (22/5) tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường số 1A Trần Tế Xương, TP Nam Định và Số 192 Cù Chính Lan, Thành phố Nam Định nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020 với chủ đề “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”.
Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai(15-22/5) năm 2020
Các khẩu hiệu tuyên truyền:
- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2020 (15-22/5).
- Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở.
- Phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
- Ứng phó khẩn trương, tại chỗ, ngay giờ đầu góp phần giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.
Ghi chú: Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2020 (bao gồm các thiết kế mẫu pano, băng rôn, một số clip, phóng sự truyền thông, audio truyền thanh,..) được Văn phòng BCĐ TW về PCTT cập nhật tại địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/tai-lieu-truyen-thongtrong-tuan-le-quoc-gia-phong-chong-thien-tai-nam-2020.aspx
   
 Một số hình ảnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định