Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có nhu cầu thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cách thanh toán như sau:
Để thanh toán NVTC trực tuyến trên cổng DVCQG công dân cần có: 
 
+ Đã có tài khoản trên cổng DVCQG.
+ Có tài khoản tại các ngân hàng (có đăng ký giao dịch điện tử) hoặc tài khoản ví điện tử để thanh toán NVTC.
+ Phải thanh toán hết NVTC trên cổng DVCQG.
+ Số điện thoại để nhận mã xác thực OTP
+ Email để nhận thông tin thông báo thanh toán nghĩa vụ thuế.

1. Trường hợp Công dân chưa có tài khoản thì thực hiện đăng ký cấp tài khoản theo hướng dẫn của Cổng DVCQG.

Bước 1: Công dân đăng nhập vào Cổng DVCQG (https://dichvucong.gov.vn). Sau đó chọn đăng ký để tạo tài khoản cá nhân
 
Bước 2: Hiển thị cửa sổ công dân lựa chọn các tùy chọn và tiến hành tạo lập tài khoản. Chọn 1 lựa chọn như hình (Lưu ý: CMT/CCCD đăng ký đúng số điện thoại đã cung cấp.Kiểm tra số điện thoại có phải đăng ký cho số CMT/CCCD này không thì soạn tin TTTB gửi 1414)
Nhập thông tin bắt buộc * theo hiển thị để đăng ký tạo tài khoản.
 
Mã OTP được gửi về số điện thoại  đã đăng ký.

 
Bước 3: Sau khi tạo lập tài khoản thành công, công dân đăng nhập vào cổng DVCQG theo địa chỉ: https://www.dichvucong.gov.vn/  để thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai

2. Đối với với công dân đã có tài khoản trên Cổng DVCQG trình tự các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Công dân đăng nhập vào tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
Công dân chọn chức năng Thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất, nhập Mã hồ sơ (trên phiếu hẹn), Số CMT hoặc CCCD của người mua hoặc người bán.
Cổng DVCQG hiển thị toàn bộ số tiền theo từng thông báo thuế để Công dân thanh toán qua các Ngân hàng/ đơn vị TGTT
Chọn Thanh toán trực tuyến-> chọn Nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai
 
- Bước 2: Thực hiện tra cứu thông tin thanh toán bằng: 1. Mã hồ sơ và 2. Thông tin về CCCD/CMT của cá nhân có liên quan hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Click tra cứu để hiển thị kết quả tra cứu
-Bước 3: Lựa chọn loại thuế, lệ phí phải nộp và thực hiện thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Chọn ngân hàng/trung gian để thanh toán
- Bước 4: Khi thực hiện thanh toán thành công, thông tin trạng thái giao dịch và chứng từ điện tử được lưu trong tài khoản của người dùng; đồng thời, được chuyển tới Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của địa phương để cán bộ xử lý các bước tiếp theo và trả kết quả (giấy chứng nhận) cho người dân.

Thông tin dữ liệu phiếu chuyển đã bao gồm thông tin Mã hồ sơ, bộ phận Một cửa không phải gửi bản photo phiếu hẹn đến cơ quan thuế.
Thông báo thuế được cơ quan thuế tính và truyền tự động đến cơ quan đăng ký đất đai.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ với cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cụ thể./.