Tiêu đề Lĩnh vực Biểu mẫu
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm. Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về