Tiêu đề Lĩnh vực Biểu mẫu
Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Lĩnh vực Tài nguyên nước
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng sông chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trả lại giấy phép tài nguyên nước do tỉnh cấp Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển, nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lư Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn,điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về