Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tệp văn bản
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng 10 phòng học 01 phòng chức năng và mở rộng khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Lâm, huyện Ý Yên " 19/09/2023 03/10/2023 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 23 khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định" 15/09/2023 29/09/2023 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí khung cửa nhôm kính, kết cấu thép và nhà bạt không gian" 29/08/2023 12/09/2023 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 14 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" 25/08/2023 08/09/2023 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 15 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" 25/08/2023 08/09/2023 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 16 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" 25/08/2023 08/09/2023 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 17 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" 25/08/2023 08/09/2023 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Rạng Đông 1 và đường dây 110kV nhánh rẽ Khu công nghiệp Rạng Đông 1” 23/08/2023 06/09/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng cơ sở kinh doanh, đóng gói và trưng bày, bán sản phẩm phụ tùng xe gắn máy, xe gắn máy 2 bánh, xe máy điện” 21/08/2023 04/09/2023 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung Vạn Diệp, xã Nam Phong, Thành phố Nam Định” 21/08/2023 04/09/2023 Tải về