LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37 TỪ NGÀY 11/09/2023 ĐẾN NGÀY 17/09/2023
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM

07:30 - 11:30Tham gia Đoàn giám sát của MTTQ tỉnh tại BQL DA đầu tư XD tỉnhLĐ Sở (Đ/c Kiên)Tại BQL DA đầu tư XD tỉnh
07:30 - 11:30Làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội len Úc LĐ Sở (Đ/c Kiên)Tại PHS3, T5, nhà A, UBND tỉnh
08:00 - 11:30Dự Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023LĐ Sở (Đ/c Sơn)Tại Hội trường Tầng3,Sở Tài nguyên và Môi trường
08:00 - 11:30Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì dự án KH&CN LĐ Sở (Đ/c Trung)Tại HTT3, Sở KHCN tỉnh
09:00 - 11:30Làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 828/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2023 của Bộ TNMT kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC LĐ Sở (Đ/c Kiên)Tại PHS3, T5, nhà A, UBND tỉnh
14:00 - 17:00Kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép môi trường LĐ Sở (Đ/c Trung)Tại Công ty TNHH đúc xuất khẩu Vico
14:00 - 17:00Họp Đề án thành lập khu kinh tế Ninh Cơ LĐ Sở (Dự kiến Đ/c Sơn)Tại HTT3, Nhà A, UBND tỉnh
14:00 - 17:00Tham gia Đoàn giám sát của MTTQ tỉnh tại UBND huyện Ý Yên LĐ Sở (Đ/c Kiên)Tại UBND huyện Ý Yên
14:30 - 17:00Tham gia HN công bố Quyết định kiểm tra rà soát việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu LĐ Sở (Đ/c Mậu)Tại HTT6, Sở TNMT

14:00 - 17:00Họp về công tác tuyển dụng công chức LĐ Sở (Đ/c Sơn)Tại HTT3, Nhà A, UBND tỉnh
14:30 - 17:00Họp thẩm định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Trường An LĐ Sở (Đ/c Mậu)Tại PHT3, Sở TNMT

07:00 - 11:30Tiếp dân định kỳ cùng LĐ UBND tỉnh LĐ Sở (Đ/c Trung)Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
18:00 - 21:00Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mời dự tiệc chào mừng Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 1 LĐ Sở (Dự kiến Đ/c Sơn)Tại KS Nam Cường

08:00 - 11:30Dự Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 1 LĐ Sở (Đ/c Mậu)Tại KS Nam Cường

14:00 - 17:00Làm việc với Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền BắcLĐ Sở (Dự kiến Đ/c Sơn)Tại HTT3, nhà A, UBND tỉnh

Không có lịch

Không có lịch

ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2023 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 như sau: - Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'. - Buổi chiều: Từ 13h00' đến 17h00'. Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./.