Cụm Thi đua số I, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2015

Ngày 12-1-2016, tại Sở TN và MT Nam Định, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số I của Bộ TN và MT (gồm Sở TN và MT 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh) đã tổ chức tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ TN và MT; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở TN và MT các tỉnh, thành phố trong Cụm Thi đua số I…
Bám sát chương trình công tác thi đua năm 2015 của Bộ TN và MT phát động, trong năm 2015 ngành TN và MT các tỉnh, thành phố trong Cụm Thi đua số I đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về TN và MT, tham mưu cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về TN và MT thuộc thẩm quyền; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về TN và MT, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo…; tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận đất đai để góp phần thu hút đầu tư… Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, Cụm Thi đua số I đã có các tập thể Sở TN và MT được Bộ TN và MT tặng Cờ thi đua xuất sắc (Sở TN và MT các tỉnh: Nam Định, Hải Dương); 2 tập thể được Bằng khen (Hải Phòng và Hưng Yên). Trong năm 2016, Cụm Thi đua số I tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về TN và MT; tập trung thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước… và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài; tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Sở TN và MT theo Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28-8-2014 của các Bộ: TN và MT, Nội vụ… Để thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm trên, Cụm Thi đua số I đã thống nhất đề ra 6 nhóm giải pháp đồng bộ, cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài biểu dương những thành tích của Cụm Thi đua số I đạt được trong năm 2015; đánh giá cao đóng góp của ngành TN và MT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Để chương trình thi đua của 10 Sở TN và MT trong Cụm Thi đua số I năm 2016 đạt kết quả cao, các Sở TN và MT cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến; duy trì đều đặn việc phát động, thúc đẩy thi đua trong các hoạt động sinh hoạt đoàn thể; tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi, sinh hoạt chuyên đề; mở rộng hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các Cụm thi đua khác. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm tính sát thực và căn cứ trên chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn hạn chế, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đối với những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo các Sở TN và MT trong Cụm, giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền của Bộ TN và MT tổng hợp thành văn bản để báo cáo Bộ trong thời gian sớm nhất./.

Nguồn tin: Theo Báo Nam Định