Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH

 I- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chính:

Quyết định số 612/QĐ-TNMT ngày 15/9/2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chính tỉnh Nam Định.

II- Năng lực chuyên môn trong đơn vị:
1- Bộ máy tổ chức:
+ Ban Giám đốc gồm: Một Giám đốc và hai Phó giám đốc.
+ Các phòng chức năng gồm 2 phòng: Phòng HC-TH và Phòng KT.
+ Các đơn vị thi công gồm:
 - 06 tổ Đo đạc - Bản đồ.
- 06 Tổ Đăng ký lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.
 - 02 Tổ lập xây dựng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất.
 - 01 Tổ Công nghệ
 - 01 Tổ Nội nghiệp.
2- Năng lực trình độ chuyên môn cán bộ:
 Tổng số cán bộ: 130 người
Trong đó: - Cán bộ biên chế: 50 người
        - Lực lượng hợp đồng: 80 người.
+ Trình độ Đại học: 42 người = 32,30%

      -  Kỹ sư quản lý đất đai:    17 người

      - Kỹ sư đo đạc bản đồ:      13 người

       - Cử nhân tin học:              03 người

       - Cử nhân quản lý kinh tế: 07 người

       - Cử nhân Luật:                 02 người
+ Trình độ Trung học: 65 người = 50%

        - Trung cấp quản lý đất đai: 27 người

        - Trung cấp Đo đạc bản đồ: 23 người

        - Trung cấp Xây dựng:         03  người

        - Ngành khác:                      12 người

        - Công nhân kỹ thuật bậc cao 23 người = 17,70%

 3- Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm:

 4- Máy móc và trang thiết bị của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chính:

TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Máy đo đạc      
  Máy định vị vệ tinh (GPS) Chiếc 03 Kèm theo các phụ kiện
  Máy toàn đạc điện tử Chiếc 08 Kèm theo các phụ kiện
   Máy kinh vỹ Chiếc 15 Kèm theo các phụ kiện
   Máy thuỷ chuẩn Chiếc 03 Kèm theo các phụ kiện
   Máy bộ đàm Chiếc 06 Kèm theo các phụ kiện
2 Máy nội nghiệp:       
  Máy vi tính Chiếc 45  
  Máy in Priter HP-5000 Chiếc 01 In khổ A0
  Máy in Priter HP-1520 Chiếc 02 In khổ A3
3 Máy in và phô tô:      
  Máy in Laze Chiếc 38 In khổ A4
  Máy quét mầu HPSCan jet4c Chiếc 01  
  Máy Phô tô copy A0 Chiếc 01  
  Máy Phô tô copy A3   01  
III- Quá trình phát triển:
 1- Giới thiệu tóm tắt:
 - Trung tâm Đo đạc - Bản đồ tỉnh Nam Hà là đơn vị sự nghiệp. Được thành lập theo Quyết định số 860/QĐ-UB ngày 17/6/1996 của UBND tỉnh Nam Hà.
  - Quyết định số 1328/QĐ-UB ngày 18/10/1997 của UBND tỉnh Nam Định về việc đổi tên Trung tâm Đo đạc - Bản đồ thuộc Sở Địa chính thành Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chính.
 - Quyết định số 1702/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND tỉnh Nam Định và Quyết định số 612/QĐ-TNMT ngày 15/9/2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chính tỉnh Nam Định.
 - Giấy phép hành nghề đo đạc bản đồ số đăng ký 069/GP-ĐĐBĐ cấp ngày 21/8/1999 do Tổng Cục Địa chính cấp.
 - Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ số 125 cấp ngày 23/11/2004 do Tổng Cục Đo đạc và Bản đồ cấp.
 Trụ sở: Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Địa chính tỉnh Nam Định.
           Địa chỉ: Số 1A - Đường Trần Tế Xương - Thành phố Nam Định
           Điện thoại: 03503 849 349
           FAX:           03503 849 349
           Email:  ttktdcnamdinh@yahoo.com.vn
         Giám đốc Trung tâm: Đoàn Minh Đức - Cử nhân kinh tế.
         Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính là đơn vị có lực lượng mạnh, có đội ngũ cán bộ Khoa học - Kỹ thuật giầu kinh nghiệm, máy mốc trang bị hiện đại, thực hiện nhiều công trình về đo đạc lập bản đồ địa chính, địa hình, đo đạc GPMB cho các dự án, xây dựng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở dân cư, đất canh tác trong và ngoài tỉnh Nam Định.
 2- Phát triển, đi lên cùng sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đậi hoá đất nước:
          Trải qua 33 năm kể từ ngày thành lập Đoàn đo đạc thuộc Chi Cục quản lý đất đai Hà Nam Ninh, 1/3 thế kỷ trôi qua nhìn lại chặng đường các thế hệ đã đi qua bao thăng trầm, đầy gian lao và vất vả xong rất đỗi tự hào.
 Sớm nhận thức được tầm quan trọng của công tác Đo đạc - Bản đồ trong công tác quản lý đất đai. Tỉnh đã chú trọng đầu tư con người và trang bị kỹ thuật. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên ban đầu 450 người thật hùng hậu, anh chị em hăng say lao động sản xuất, từ kỹ thuật đo đạc bằng những máy bàn đạc cải tiến thô sơ đã cho ra những tấm bản đồ có độ chính xác đạt yêu cầu, rồi dần dần tiếp cận với những trang thiêt bị máy móc hiện đại.
 Như máy Quang cơ, toàn đạc điện tử, rồi định vị toàn cầu JPS đo từ vệ tinh ngày nay.
 Từng bước trưởng thành và đi lên, trong những thập niên 80 và 90 tỉnh Hà Nam Ninh rồi Nam Hà được Tổng cục quản lý đất đai, đánh giá là tỉnh sớm có hệ thống bản đồ giải thửa hoàn chỉnh, có độ chính xác tin cậy phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai, giữ vững an ninh, chính trị trong nông thôn và được nhiều tỉnh bạn đến tham quan học tập mô hình.
 Ngày nay kế thừa truyền thống cha anh thế hệ tiếp theo đã làm lên nhiều kỳ tích. Đội ngũ cán bộ công nhân viên tinh giảm chỉ còn 130 người với thiết bị máy móc hiện đại bằng công nghệ số Trung tâm đã cho ra đời các loại bản đồ đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội để phát triển kinh tế nghiên cứu khoa học và du lịch nhất là phục vụ công tác quản lý đất đai ngày một chặt chẽ. Năng xuất lao động đã tăng 2 đến 3 lần; đời sống cán bộ công nhân viên đã được nâng cao và cải thiện rõ rệt, cán bộ công nhân viên hồ hởi phấn đấu hăng say lao động sản xuất.
 Phương trâm hoạt động của Trung tâm là đa ngành nghề trong lĩnh vực quản lý đất đai: Như Đo đạc - Bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính, quy hoạch đất đai qua các thời kỳ, đo đạc giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình giao thông, quan trắc biến dạng công trình, vẽ bình đồ mặt cắt công trình, sản xuất các loại bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề, bản đồ át lát, bản đồ du lịch in trên mọi chất liệu.
 3- Trong những năm qua từ 2004 đến nay Trung tâm đã thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trong ngành và ngoài ngành, trong tỉnh và ngoài tỉnh.
a- Thực hiện các nhiệm vụ trong tỉnh:
          + Xây dựng lưới địa chính cấp I, cấp II các huyện Giao Thuỷ, Ý Yên, Xuân Trường, Vụ Bản, được 460 điểm.
           + Đo lưới thuỷ chuẩn kỹ thuật các huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường, Ý Yên được 215 điểm.
           + Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 huyện: Giao Thuỷ, Xuân Trường, Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc được 9.380 ha.
            +  Cắm mốc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 21-1 các dự án giải phóng mặt bằng thành phố 850 mốc.
          + Đo vẽ bản đồ hiện trạng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án
           - Quốc lộ 21-1 (Đoạn Nam Định - Lạc Quần) được 33 m.
           - Quốc lộ 21-2 (Lạc Quần - Thịnh Long) 34 km.
           - Quốc lộ 10 (Đoạn Tân Đệ - Ninh Bình) 33 km.
           - S 2 (Tỉnh lộ 56) 14 m.
           - S 3 (Tránh Quốc lộ 10) 6.4 km.
           - Đường Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 25 km.
           - Dự án WB Thành phố Nam Định 10 ha.
           + Đo đạc giải phóng mặt bằng xây dựng các cụm công nghiệp, khu công nghiệp như: Khu Đô thị Hoà Vượng, khu công nghiệp Hoà Xá, khu công nghiệp Mỹ Trung, cụm công nghiệp An Xá với tổng diện tích: 880ha.
           + Xây dựng, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn các huyện như: Huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Mỹ Lộc và Vụ Bản được 125.000 hồ sơ.
           + Phối hợp với các đơn vị xây dựng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất 2006 đến 2010 gồm 3 cấp: Cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Nam Định cho 236 đơn vị, điều chỉnh Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 cấp tỉnh, huyện, xã 80 đơn vị.
           + Tổng kiểm kê đất đai 2005 cho 6 huyện được 126 xã.
           + Đo đạc kiểm kê đất đai các cơ quan, tổ chức theo Chỉ thị 31 của 5 huyện: Huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Trực Ninh, Nam Trực, Ý Yên gồm 135 xã, thị trấn.
           + Ứng dụng phần mềm Cilis xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính bằng công nghệ số cho xã Giao Châu huyện Giao Thuỷ.
 b- Ngoài ra Trung tâm còn tham gia các dịch vụ trong và ngoài tỉnh như:
           - Chỉnh lý xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh được 3.500 hồ sơ.
           - Đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Hải Phú , Hải Xuân, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị được 12.000 giấy chứng nhận.
          - Xây dựng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 cho 2 huyện Đông Hưng và Hưng Hà tỉnh Thái Bình được 81 xã, thị trấn; Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 9 phường; Tỉnh Bình Định 30 xã thuộc thuộc 2 huyện Hoài Nhơn và Vân Canh.
           - Kiể kê đất đai năm 2005 cho huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai gồm 1 huyện và 13 xã.
           - Đo đạc kiểm kê đất đai theo Chỉ thị 31 cho 3 huyện, thị xã của Tỉnh Quảng Ninh là huyện Đông Triều, huyện Bình Liêu và Thị xã Uông Bí được 31 đơn vị xã, phường, thị trấn./.
  Với bề dầy thành tích nhiều năm liên tục Trung tâm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Trong những năm tới phát huy thế mạnh Trung tâm đi vào những nhiệm vụ trọng tâm như công tác đo đạc bản đồ số và ứng dụng phần mềm xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính từ khâu đo đạc đến cấp giấy chứng nhận và xây dựng hồ sơ địa chính dạng số. Mặt khác quan hệ với các đối tác trong và ngoài tỉnh mở rộng sản xuất, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng với tốc độ phát triển của đất nước. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chính Nam Định rất mong sự hợp tác các đối tác trong và ngoài tỉnh, gặt hái nhiều thành công hơn nữa góp phần váo quá trình đi lên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước./. 

Tác giả bài viết: Trung tâm KT&CNĐC