UBND tỉnh thống nhất các giải pháp kiềm chế lạm phát của một số ngành

Ngày 16-4-2008, UBND tỉnh tổ chức họp với các ngành: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Lao động thương binh và xã hội, ngân hàng nghe các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế và đời sống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

            Ngày 16-4-2008, UBND tỉnh tổ chức họp với các ngành: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Lao động thương binh và xã hội, ngân hàng nghe các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế và đời sống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trần Minh Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Tuấn, Trần Xuân Giai, Trần Thị Hà tới dự. Đồng chí Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị

          Tại hội nghị lãnh đạo các ngành đã đề xuất các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế và đời sống. Sở kế hoạch đầu tư đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GDP kế hoạch năm 2008; đề nghị giãn tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới có mức đầu tư lớn nhưng tổng vốn còn ít. Sở Tài chính tập trung vào các giải pháp kiềm chế lạm phát và tiết kiệm 10% chi phí quản lý hành chính, tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế; rà soát và kiến quyết cắt giảm vốn đầu tư các công trình chưa thực sự cấp bách…Về xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiêu liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư số 05/2008/TT-BXD. Các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giãn nợ khoanh nợ đối với các hộ vay vốn quỹ giải quyết việc làm…
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế và đời sống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Đầu tư phát triển các ngành nghề là thế mạnh của địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề, thực hành chi tiêu tiết kiệm, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội./

Nguồn tin: Báo Nam Định