SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 20/01/2020 ĐẾN NGÀY: 26/01/2020
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ năm 23/01/2020
07:00 - 17:00 -Trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
(Ca số 1- ngày 29 tết).
Đ/c Hồng, Đ/c Đính, Đ/c Vỹ, Đ/c Linh -Sở TN&MT
Thứ sáu 24/01/2020
07:00 - 17:00 - Trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
(Ca số 2- mùng 1 tết) 
Đ/c Hảo, Đ/c Hoài Nam, Đ/c Lê H.Hoàng, Đ/c Ân -Sở TN&MT
Thứ bảy 25/01/2020
07:00 - 17:00 - Trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
(Ca số 3- mùng 2 tết)
-Đ/c Hà, Đ/c Quang, Đ/c Thành, Đ/c Hậu -Sở TN&MT
Chủ nhật 26/01/2020
07:00 - 17:00 - Trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
(Ca số 4- mùng 2 tết)
Đ/c Biên, Đ/c Thái, Đ/c Vũ, Đ/c Long -Sở TN&MT
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 - HAPPY NEW YEAR!!!
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

Thông báo số 149/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa đông năm 2019 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 như sau: -Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'. -Buổi chiều: Từ 13h00' đến 17h00' UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./. TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Kha (đã ký)