SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 17/01/2022 ĐẾN NGÀY: 23/01/2022
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 17/01/2022
07:30 - 11:30 - Họp kiểm điểm tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -P1T4-UBND Tỉnh
08:00 - 11:30 Xét nghiệm SARS-COV2 cho đai biểu dự HN TK công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng -LĐ Sở (Đ/c Sơn)&LĐ Sở (Đ/c Mậu)&Lái xe - HTT3- Trụ sở Tỉnh ủy
14:00 - 17:00 - HN tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng -LĐ Sở (Đ/c Sơn)&LĐ Sở (Đ/c Mậu) - HTT3- Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ ba 18/01/2022
08:00 - 11:30 HN trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -P1T4-UBND Tỉnh
08:00 - 11:30 - HN tham mưu UBND tỉnh vụ việc của Công ty TNHH Đông A  -LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) - Thanh tra tỉnh
14:00 - 17:00 Họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án XD Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc  -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -P3T5-UBND tỉnh
Thứ tư 19/01/2022
08:00 - 11:30 - Hội nghị trực tuyến xin ý kiến về Báo cáo tổng kết NQ 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn  -LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) - HTT3- Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ năm 20/01/2022
08:30 - 11:30 - HN trực tuyến về tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai của Dự án VILG  -LĐ Sở (Đ/c Mậu) -HT tầng 3 Sở
14:00 - 17:00 - Họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh  -LĐ Sở (Đ/c Phong) -HTT5- Nhà E sở KHCN
Thứ sáu 21/01/2022
07:30 - 11:30 - Xét nghiệm SARS-COV2 cho đai biểu dự HN gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu -LĐ Sở (Đ/c Sơn) - HTT3- Trụ sở Tỉnh ủy
08:00 - 11:30 - Giấy mời Dự Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, lao động Sở Tài nguyên và Môi trường, phát động phong trào thi đua 2022 - Các LĐS -HTT6-Sở TN&MT
13:30 - 17:00 - Dự Tổng kết Chi cục Môi trường -LĐ Sở (Đ/c Phong) -Sở TNMT
15:00 - 17:00 -  Dự tổng kết Trung tâm QT&PTTNMT - LĐ Sở (Đ/c Phong) - Trung tâm QT&PTTNMT
Thứ bảy 22/01/2022
09:00 - 11:30 - HN gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh  -LĐ Sở (Đ/c Sơn) - Nhà VH 3-2
 
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thống nhất đất nước (03/02/1975 – 03/02/2022)!
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2021của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2021như  sau: -Buổi sáng: Từ 7h30'đến 11h30'.-Buổi chiều: Từ 13h00' đến 17h00'. UBND tỉnh thông báo  để  các  cơ  quan,  đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./.