SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 30/11/2020 ĐẾN NGÀY: 06/12/2020
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 30/11/2020
07:30 - 11:30 - Giao ban tuần -LĐ Sở - Sở TN&MT
14:00 - 17:00 - Dự hội nghị giao ban báo chí -LĐ Sở (Đ/c Sơn) - HTT1- Sở TT & Truyền thông
15:00 - 17:00 -Tiếp đoàn kiểm tra kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 -LĐ Sở (Đ/c Phong) - Sở TN&MT
Thứ ba 01/12/2020
07:45 - 11:30 - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Sở TN&MT
08:00 - 11:30 - Dự hội nghị thống nhất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
 
-LĐ Sở (Đ/c Mậu) - Sở Tài chính
08:15 - 11:30  - Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh -LĐ Sở (Đ/c Phong) - Sở TN&MT
13:00 - 17:00 - Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch 97/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh -LĐ Sở (Đ/c Phong) -P1T4-UBND tỉnh
14:00 - 17:00 - Hội nghị làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri đối với HTX rau cá Tiền Phong tại phường Trần Quang Khải, TP Nam Định -LĐ Sở (Đ/c Mậu) - UBND TP. Nam Định
14:00 - 17:00 - Chương trình thẩm định và Tài liệu giáo dục -LĐ Sở (Đ/c Sơn) - Sở Giáo dục
Thứ tư 02/12/2020
08:30 - 11:30 Công bố quyết định xác minh tố cáo -LĐ Sở (Đ/c Sơn)&LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) -HTT2- Trụ sở Thanh tra tỉnh
09:00 - 11:30 - Làm việc với Tập đoàn FLC 

 


-LĐ Sở (Đ/c Phong) -P1T4-UBND Tỉnh
07:30 - 17:00 - Công tác tại tỉnh Quảng Bình -LĐ Sở (Đ/c Phong) - Tại Quảng Bình
14:00 - 17:00 - Họp Hội đồng bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

-LĐ Sở (Đ/c Mậu) -P3T5-UBND tỉnh
Thứ năm 03/12/2020
07:30 - 11:30 - Hội nghị đánh giá, triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn khu vực nông thôn

-LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Sở TNMT
07:00 - 11:30 - Hội nghị Hệ thống văn phòng đăng ký đất đai và Hệ thống thông tin đất đai -LĐ Sở (Đ/c Phong) - Tại Quảng Bình
13:00 - 17:00 - Công tác tại tỉnh Quảng Bình -LĐ Sở (Đ/c Phong) - Tại Quảng Bình
08:00 - 11:30 - Tham dự Hội nghị, Hội thảo phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh Nam Định -LĐ Sở -HTT6-Sở TN&MT
Thứ sáu 04/12/2020
07:30 - 17:00 - Công tác tại tỉnh Quảng Bình -LĐ Sở (Đ/c Phong) - Tại Quảng Bình
Thứ bảy 05/12/2020
08:00 - 11:30 - Dự đại hội đại biểu Nữ chiến sỹ Trường Sơn

-LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) - Nhà VH 3-2
 
Thông báo 166/QĐ-UBND về thời gian làm việc mùa Đông năm 2020: Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2020 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2020 như sau: - Buổi sáng:Từ 7h30'đến 11h30' - Buổi chiều:Từ 13h00'đến 17h00. Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./.TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG TRẦN KHA đã ký
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

Thông báo 166/QD-UBND: Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2020của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10năm 2020như sau:-Buổi sáng:Từ 7h30'đến 11h30'.-Buổi chiều:Từ 13h00'đến 17h00'.Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./.