SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 12/04/2021 ĐẾN NGÀY: 18/04/2021
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 12/04/2021
07:30 - 11:30 - Giao ban tuần -LĐ Sở -Sở TNMT
Thứ tư 14/04/2021
07:30 - 17:00 - Tiếp công dân định kỳ -LĐ Sở (Đ/c Phong) -Sở TNMT
14:30 - 17:00 - Về việc kiểm điểm tiến độ GPMB dự án Xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn đi qua địa bàn huyện Ý Yên -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -P3T5-UBND tỉnh
Thứ năm 15/04/2021
08:00 - 11:30 - Dự phiên họp thẩm tra báo cáo trình HĐND tỉnh 

-LĐ Sở (Đ/c Phong) - P2T4- UBND tỉnh
09:00 - 11:30 - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường - VP Sở - A1101- Bộ TN&MT
14:00 - 17:00 - Thẩm định QH SDĐ H. Mỹ Lộc, Giao Thủy 

-LĐ Sở (Đ/c Sơn)&LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) -Sở TNMT
13:00 - 17:00 - Thẩm định ĐTM  -LĐ Sở (Đ/c Phong) -Sở TNMT
Thứ sáu 16/04/2021
08:00 - 11:30 - Giao ban đánh giá kết quả nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2021. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 ngành TN&MT

-LĐ Sở -HTT6-Sở TN&MT
14:00 - 17:00 Thẩm tra danh mục dự án phải thu hồi, CMĐSDĐ để kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2020 HĐND tỉnh  -LĐ Sở (Đ/c Sơn)&LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) -Sở TNMT
13:00 - 17:00 - Dự hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân vận -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -P1T4-UBND Tỉnh
 
Thông báo 54/TB-UBND về thời gian làm việc mùa hè năm 2021: UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2021 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16/04/2021 như sau: -Buổi sáng: Từ 7h00' đến 11h30'; -Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết, tổ chức thực hiện./.
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

Thông báo 54/TB-UBND về thời gian làm việc mùa hè năm 2021: UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2021của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 4 năm 2021như sau: -Buổi sáng: Từ 7h00'đến 11h30'; -Buổi chiều: Từ 13h30'đến 17h00'. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết, tổ chức thực hiện./.