SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 20/09/2021 ĐẾN NGÀY: 26/09/2021
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 20/09/2021
08:00 - 11:30 - Làm việc với Công ty TNHH Đông A -LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) - Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
13:30 - 17:00 - Giao ban tuần  -LĐ Sở -Sở TNMT
Thứ ba 21/09/2021
07:30 - 11:30 - Làm việc với thành phố Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 -LĐ Sở (Đ/c Sơn) - HTT5- Trụ sở Thành ủy
14:30 - 17:00 - Họp bàn giải quyết vụ việc của ông Trần Công Kháu, xã Đại Thắng  -LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) - UBND H.Vụ Bản
Thứ năm 23/09/2021
07:00 - 11:30 - Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  -LĐ Sở (Đ/c Sơn) - HTT3- Trụ sở UBND tỉnh
08:00 - 11:30 Thẩm định ĐTM -LĐ Sở (Đ/c Phong) - HTT3 - Sở TNMT
08:30 - 11:30 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

-LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) - UBND H.Giao Thủy
09:45 - 11:30 - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  -LĐ Sở (Đ/c Sơn)&LĐ Sở (Đ/c Nghĩa)&LĐ Sở (Đ/c Phong) -HTT6-Sở TN&MT
15:00 - 17:00 - Họp xem xét đề nghị của Giáo xứ Nam Định -LĐ Sở (Đ/c Mậu) -P3T5-UBND tỉnh
Thứ sáu 24/09/2021
07:00 - 11:30 - Lễ dâng hương kỷ niệm 721 năm Ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và 33 năm Ngày mất của cố Tổng Bí thư Trường Chinh 

-LĐ Sở (Đ/c Sơn) .
09:00 - 11:30 - ĐH đại biểu Hội sinh vật cảnh tỉnh 

-LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) - KS Sơn Nam
14:00 - 17:00 - Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định  -LĐ Sở (Đ/c Mậu) -P3T5-UBND tỉnh
13:30 - 17:00 Tham gia Đoàn giám sát, kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại một số đơn vị thuộc Công an tỉnh  -LĐ Sở (Đ/c Sơn) - Trụ sở các đơn vị thuộc CA tỉnh
 
Thời gian làm việc mùa hè: Buổi sáng từ 7h đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

Thông báo 54/TB-UBND về thời gian làm việc mùa hè năm 2021: UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2021của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 4 năm 2021như sau: -Buổi sáng: Từ 7h00'đến 11h30'; -Buổi chiều: Từ 13h30'đến 17h00'. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết, tổ chức thực hiện./.