SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 14/10/2019 ĐẾN NGÀY: 20/10/2019
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 14/10/2019
08:00 - 17:00 -Hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò tôn giáo tham gia BVMT LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Huế
13:00 - 17:00 -Hội nghị trực tuyến toàn quốc LĐ Sở(Đ/c Mậu) - P1T4 UBND tỉnh
Thứ ba 15/10/2019
08:30 - 11:30 -Họp kiểm điểm tình hình thực hiện công tác GPMB LĐ Sở(Đ/c Mậu) -Bộ GTVT
08:00 - 11:30 -Dự hội nghị trực tuyến sơ kết

LĐ Sở(Đ/c Mậu) -NHNNVN, CN Nam Định
07:00 - 17:00 -Hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò tôn giáo tham gia BVMT LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Huế
Thứ tư 16/10/2019
08:00 - 17:00 -Hội thảo sửa đổi Luật đất đai LĐ Sở(Đ/c Mậu) -Thanh Hóa
07:30 - 11:30 -Họp UBND tỉnh LĐ Sở (Đ/c Phong) - P1T4 UBND tỉnh
Thứ năm 17/10/2019
07:00 - 17:00 -Hội thảo sửa đổi Luật đất đai LĐ Sở(Đ/c Mậu) -Thanh Hóa
08:00 - 11:30 -Dự lễ kỉ niệm 60 năm thành lập liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc

LĐ Sở(Đ/c Mậu) -Hưng Yên
Thứ sáu 18/10/2019
08:00 - 11:30 -Các đoàn đại biểu đi tham quan thực tế

LĐ Sở (Đ/c Sơn) .
15:30 - 17:00 -Khai mạc triển lãm thành tựu xây dựng NTM  LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Nhà VH 3/2
19:30 - 21:00 -Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức XD NTM" GĐ 2011-2020

LĐ Sở (Đ/c Phong,Đ/c Sơn) -Nhà VH 3/2
Thứ bảy 19/10/2019
07:45 - 11:30 -Hội nghị toàn quốc tổng kết

LĐ Sở (Đ/c Phong, Đ/c Sơn) -Nhà VH 3/2
 
- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 3/10/1945 - 3/10/2019!
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

Thông báo số 149/TB-UBND về thời gian làm việc mùa đông năm 2019. UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa đông năm 2019 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 như sau: -Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30' -Buổi chiều: từ 13h00' đến 17h00' UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./. TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Kha