SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 09/12/2019 ĐẾN NGÀY: 15/12/2019
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 09/12/2019
08:00 - 11:30 -Họp về công tác cán bộ và giao ban Lãnh đạo Sở LĐ Sở -HTT3- Sở TN&MT
09:00 - 11:30 -Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá QSDĐ khu đất TMDV tại xã Trực Mỹ LĐ Sở(Đ/c Mậu) -TT BĐGTS
14:00 - 17:00 -HN trực tuyến Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia  LĐ Sở (Đ/c Phong) - P1T4 UBND tỉnh
14:00 - 17:00 -TĐ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá QSDĐ khu đất TMDV tại xã Mỹ Thuận LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) -TT PTQĐ
14:00 - 17:00 -KH chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa GĐ 2019-2020  LĐ Sở (Đ/c Nghĩa), QHKH,TTra -P3T5-UBND tỉnh
15:00 - 17:00 -Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 -2015 LĐ Sở (Đ/c Sơn), VPS -Sở TN&MT
Thứ ba 10/12/2019
07:00 - 11:30 -Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh  LĐ Sở (Đ/c Phong) -HTT3, Tỉnh ủy
07:00 - 17:00 -Hội nghị toàn quốc  LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Tại Hưng Yên
08:30 - 11:30 -Tham dự buổi làm việc SDĐ của công ty len Thủy Bình  LĐ Sở(Đ/c Mậu) -KCN Hòa Xá
Thứ tư 11/12/2019
07:00 - 17:00 -Tiếp công dân định kỳ  LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) .
08:00 - 11:30 -làm việc với phòng KHTC về tồn tại vướng mắc một số dự án. LĐ Sở (Đ/c Phong) -HTT3- Sở TN&MT
14:00 - 17:00 -Họp triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  LĐ Sở (Đ/c Phong) - P1T4 UBND tỉnh
Thứ năm 12/12/2019
08:00 - 12:00 -Hội thảo khoa học LĐ Sở(Đ/c Mậu) -Bộ TN&MT
08:00 - 11:30 -Họp thẩm định ĐTM LĐ Sở (Đ/c Sơn) -HTT6, Sở TNMT
14:00 - 17:00 -Họp thẩm định ĐTM LĐ Sở (Đ/c Sơn) -HTT6, Sở TNMT
14:00 - 17:00 -Họp kiểm điểm tiến độ GPMB LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) -P3T5-UBND tỉnh
Thứ sáu 13/12/2019
13:30 - 17:00 -Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) -P3T5-UBND tỉnh
07:30 - 11:30 -HN tổng kết công tác QP LĐ Sở(Đ/c Mậu) -Bộ CHQS tỉnh NĐ
08:00 - 11:30 -HN triển khai thực hiện hướng dẫn số 26-HD/BTCTƯ và hướng dẫn 03-HD/TƯ LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) -HTT3, Tỉnh ủy
08:00 - 11:30 -Làm việc vể hoạt động và tổ chức của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng LĐ Sở (Đ/c Sơn) -VQG Xuân Thủy
Thứ bảy 14/12/2019
07:00 - 11:30 -Lễ đúc tượng cố Tổng Bí thư Trường Chinh LĐ Sở (Đ/c Phong) -H.Ý Yên
08:00 - 11:30 -Tham dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Đo đạc và bản đồ  LĐ Sở(Đ/c Mậu) -Hà Nội
 
- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 3/10/1945 - 3/10/2019!
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

Thông báo số 149/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa đông năm 2019 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 như sau: -Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'. -Buổi chiều: Từ 13h00' đến 17h00' UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./. TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Kha (đã ký)