SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 14/09/2020 ĐẾN NGÀY: 20/09/2020
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 14/09/2020
08:30 - 11:30 Họp triển khai kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán

-LĐ Sở (Đ/c Mậu) -Tại Sở Tài Chính
08:30 - 11:30 - Họp báo về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

-LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Trụ sở Tỉnh ủy
13:30 - 17:00 - Giao ban tuần  -LĐ Sở -Sở TNMT
Thứ ba 15/09/2020
09:00 - 11:30 - Tham gia hội nghị để xác định hệ số điều chỉnh giá đất tính nghĩa vụ tài chính cho 3 doanh nghiệp

-LĐ Sở (Đ/c Nghĩa) -HTT2-Sở Tài chính
09:00 - 11:30 - Làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -P3T5-UBND tỉnh
Thứ tư 16/09/2020
14:00 - 17:00 - Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Thị trấn Cổ Lễ
Thứ năm 17/09/2020
08:00 - 11:30 Tiếp viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Sở TNMT
14:00 - 17:00 Họp Ban chấp hành

-LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Tại Liên minh các HTX
16:00 - 17:00 - Dự kết nạp Đảng viên tại Chi cục BVMT -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Chi cục BVMT
Thứ sáu 18/09/2020
08:00 - 11:30 Dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển tại xã Giao An, huyện Giao Thủy

-LĐ Sở (Đ/c Phong) -H.Giao Thủy
08:00 - 11:30 - Kiểm tra, phúc tra công tác bảo vệ môi trường làng nghề và công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện  -LĐ Sở (Đ/c Sơn) -UBND H.Nam Trực
08:00 - 11:30 - HN trực tuyến tập huấn toàn quốc luật Cảnh sát biển VN -LĐ Sở - Tầng 2 nhà S3- Bộ CHQS tỉnh
 
 TUẦN LỄ BIỂN HẢI ĐẢO VIỆT NAM "ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM" - NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI "ĐỔI MÓI VÌ MỘT ĐẠI DƯƠNG BỀN VỮNG"!
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO số 67/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa hè năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2020 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 như sau: - Buổi sáng: Từ 7h00' đến 11h30'; - Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết, tổ chức thực hiện./. TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG  Trần Kha(Đã ký)