SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY: 19/08/2019 ĐẾN NGÀY: 25/08/2019
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ hai 19/08/2019
14:00 - 17:00 -Hội nghị cán bộ chủ chốt LĐ Sở -HTT3, Tỉnh ủy
14:30 - 17:00 -HN để xác định hệ số điều chỉnh giá đất tính NVTC

LĐ Sở(Đ/c Mậu) -HTT2, Sở TC
Thứ ba 20/08/2019
08:00 - 11:30 -Họp triển khai và tập huấn nghiệp vụ công tác KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 tỉnh Nam Định LĐ Sở (Đ/c Phong, Đ/c Mậu) -HTT6, Sở TNMT
07:30 - 11:30 -Hội nghị trực tuyến toàn quốc LĐ Sở -HTT3, Tỉnh ủy
08:00 - 11:30 -Hội nghị thẩm định giá đất cụ thể LĐ Sở(Đ/c Mậu) -HTT2, Sở TC
14:00 - 17:00 -Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo  LĐ Sở(Đ/c Mậu) -P3T5-UBND tỉnh
Thứ tư 21/08/2019
07:30 - 11:30 -Họp xây dựng Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX LĐ Sở (Đ/c Phong) - P1T4 UBND tỉnh
14:00 - 17:00 -Họp Đoàn kiểm tra các dự án chậm tiến độ LĐ Sở (Đ/c Phong), QHKH,Ttra -HTT3- Sở TN&MT
Thứ năm 22/08/2019
08:00 - 11:30 -Hội thảo "PM hỗ trợ xây dựng phương án QHSDĐ đảm bảo quản lý, sử dụng đất hiệu quả, bền vững" LĐ Sở, QHKH, TTCNTT -KS Sơn Nam
08:00 - 11:30 -Kiểm tra NTM huyện Trực Ninh LĐ Sở (Đ/c Sơn) .
Thứ sáu 23/08/2019
07:30 - 11:30 -Tham gia phiên tòa tại tòa án tỉnh  LĐ Sở (Đ/c Sơn) .
07:00 - 17:00 -Tập huấn nghiệp vụ lãnh đạo Sở (23-25/8) LĐ Sở (Đ/c Phong, Đ/c Mậu) -Hà Nội
Thứ bảy 24/08/2019
08:30 - 11:30 -Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi tỉnh Nam Định LĐ Sở (Đ/c Sơn) -Nhà VH 3/2
 
MỌI NGƯỜI CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG, LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ!
Một số hình ảnh hoạt động

THÔNG BÁO

Thông báo số 49/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa hè năm 2019. UBND tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2019 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 4 năm 2019 như sau: - Buổi sáng : Từ 7h00' đến 11h30'; - Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định được biết, tổ chức thực hiện./. TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Kha