18:19 ICT Thứ hai, 19/04/2021

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 12


2 Hôm nay : 6021

ao khoac nu Tháng hiện tại : 93222

1 Tổng lượt truy cập : 8691553

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Nghị quyết

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Nghị Quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ- CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
1 Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ
1 Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
1 Về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
1 Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ : Về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
1 Nghị quyết 46/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2019-2021
1 Nghị quyết 02/NQ-CP Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
1 Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025
1 Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
1 Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
1 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
1 Nghị quyết 135/NQ-CP Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối(2016-2020) tỉnh Nam Định
1 Nghị quyết số 134/2016/QH13 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối(2016-2020) cấp quốc gia
1 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa X
1 Nghị quyết: Về quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) tỉnh Nam Định
1 LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 13/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008
1 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007
1 Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Quốc hội
1 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội
1 BỘ LUẬT DÂN SỰ
 

đầm công sở Dong phuc Máy làm đá viên may lam da