06:37 ICT Chủ nhật, 18/08/2019

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?

Hà Nội

Huế

Quy Nhơn

TP Hồ Chí Minh

Nam Định

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 11


2 Hôm nay : 621

ao khoac nu Tháng hiện tại : 62937

1 Tổng lượt truy cập : 6173347

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Đo đạc và Bản đồ

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
Thông tư 08/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000
Quyết định 818/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được thay thế và TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT
Công văn 303/ĐĐBĐVN về việc triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật đo đạc và bản đồ
Thông tư 24/2018/TT-BTNMT Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Thông tư 17/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ
Nghị định 03/2019/NĐ-CP Về hoạt động viễn thám
Nghị định 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ
Luật 27/2018/QH14 Đo đạc và bản đồ
Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Thông tư 25/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT Về hoạt động đo đạc và bản đồ
Quyết định Số: 14 /2018/QD-UBND Ban hành quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Công văn 2422/STNMT-ĐĐĐK V/v kiểm tra, nghiệm thu xác nhận sản phẩm đủ điều kiện đưa vào sử dụng đối với sản phẩm trích đo địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
Công văn 1446/STNMT-ĐĐĐK V/v chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCN QSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT
Công văn 608/STNMT-ĐĐĐK V/v chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
Công văn 405/STNMT-ĐĐĐK V/v triển khai thực hiện thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TNMT
Công văn số 404/STNMT-ĐĐĐK V/v quản lý đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn 899/HD-STNMT : Chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ DSĐC, cấp đổi GCNQSDĐ, xây dựng CSDL. địa chính đất nông nghiệp sau Dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Hướng dẫn 651/HD-STNMT Áp dụng một số nội dung của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT quy định về bản đồ địa chính.
 

đầm công sở Dong phuc Máy làm đá viên may lam da