19:42 ICT Thứ hai, 19/04/2021

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


2 Hôm nay : 6264

ao khoac nu Tháng hiện tại : 93465

1 Tổng lượt truy cập : 8691796

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Tài nguyên và Môi trường
Số: 868/KH-STNMT: Kế hoạch 868/KH-STNMT tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2021
Số 448/STNMT-VP: Công văn 448/STNMT-VP v/v phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2021
Số: 79/QĐ-BTNMT: Quyết định 79/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 8/CT-UBND: Chỉ thị 8/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Số: 2478/TB-STNMT: Thông báo 2478/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 02 tháng 8 năm 2020
 Đo đạc và Bản đồ
Số: 15/2020/TT-BTNMT: Thông tư 15/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
Số: 13/2020/TT-BTNMT: Thông tư 13/2020/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Số: 12/2020/TT-BTNMT: Thông tư 12/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
03/2020/TT-BTNMT: Thông tư 03/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Số 02/2020/TT-BTNMT: Thông tư 02/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
 Tài nguyên Nước
Số: 119/STNMT-TNNKS: Báo cáo 119/STNMT-TNNKS v/v đôn đốc nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hoạt động xả nước thải vào nguồn nước năm 2020
Số: 09/2020/TT-BTNMT: Thông tư 09/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Số 1757/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)
Số 04/2020/TT-BTNMT: Thông tư 04/2020/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Số 1501/STNMT-TNNKS: Công văn 1501/STNMT-TNNKS V/v triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP và Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 Tài nguyên đất
Số: 148/2020/NĐ-CP: Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Số: 07/2020/TT-BTNMT: Thông tư 07/2020/TT-BTNMT quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Số: 88/TB-PTQĐ: Thông báo số 88/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất quy hoach đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Số: 2517/TB-STNMT: Thông báo 2517/TB-STNMT Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ nhà ở và khách sạn TTBE Complex
Số: 83/TB-PTQĐ: Thông báo số 83/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất thương mại dịch vụ tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định và tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
 Môi trường
Số: 2491/QĐ-UBND: Quyết định 2491/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Số 369/UBND-VP8: Văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường do HĐND, UBND tỉnh Nam Định ban hành theo công văn 369/UBND-VP8
Số 791/QĐ-STNMT: Quyết định 791/QĐ-STNMT Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
số 5593/KL-BTNMT: Kết luận 5593/KL-BTNMT Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Nam Định
số 08/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, ĐGTĐMT & KHBVMT
 Khí tượng thủy văn & BĐKH
Số: 20/2020/TT-BTNMT: Thông tư 20/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Số: 04/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
số 16/2019/TT-BTNMT: Thông tư 16/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
số 29/2018/TT-BTNMT: Thông tư 29/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
số 30/2018/TT-BTNMT: Thông tư 30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
 Khuyến khích đầu tư
Số 733/UBND-VP5: Công văn số 733/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT và 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 732/UBND-VP5: Công văn số 732/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2169/2004/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng Công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định
2168/204/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích
1593/2006/QĐ- UBND: Về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển
 Công nghệ thông tin
số 45/2020/NĐ-CP: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
số 2713/QĐ- STNMT: Quyết định 2713/QĐ- STNMT Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường
số 2328/STNMT-VP: Công văn 2328/STNMT-VP V/v Duy trì và nâng cao hiệu quả của Chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” trên Website Sở.
số 23/2019/QĐ-UBND: Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu TN & MT trên địa bàn tỉnh Nam Định
số 14/CT-TTg: Chỉ thị số 14/CT-TTg Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
 Thanh tra
Số: 4008/TB-STNMT: Thông báo 4008/TB-STNMT kết luận thanh tra vv thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu
Số: 3965/TB-STNMT: Thông báo 3965/TB-STNMT kết luận thanh tra v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Sông Hồng tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định
Số: 3920/TB-STNMT: Thông báo 3920/TB-STNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu
Số 1409/TB-STNMT: Thông báo kết luận thanh tra 1409/TB-STNMT V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định tại phường Trần Tế Xương, TP.Nam Định
Số 26/TTr-TTra: Tờ trình 26/TTr-TTra V/v đề nghị công khai các trường hợp xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực TNMT năm 2018, 2019
 Khoáng sản
Số: 2802/TB-STNMT: Thông báo 2802/TB-STNMT mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 23 thuộc khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Số: 1985 /TB-STNMT: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát
Số 1621/TB-STNMT: Thông báo 1621/TB-STNMT Mời tham gia các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 17, Lô số 18, Lô số 19 thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
số 23/2020/NĐ-CP: Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
số 26/2019/TT-BTNMT: Thông tư 26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
 Biển và Hải đảo.
Số: 11/2021/NĐ-CP: Nghị định 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển
số 3024/QĐ- UBND: Quyết định 3024/QĐ- UBND V/v phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định
số 28/2019/TT-BTNMT: Thông tư 28/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
Số 130/QĐ-CCB: Quyết định 130/QĐ-CCB về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
: Đề án "Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định"
 Các lĩnh vực khác
Số: 1035/TB-STNMT: Thông báo 1035/TB-STNMT kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Sơ kết nhiệm vụ Quý I năm 2021 của Ngành Tài nguyên và Môi trường
Số: 963/TB-STNMT: Thông báo 963/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 02 tháng 4 năm 2021
Số: 952/TB-STNMT: Thông báo 952/TB-STNMT kết luận của Giám đốc Sở, Giám đốc dự án tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định
Sô: 54/TB-UBND: Thông báo 54/TB-UBND về thời gian làm việc mùa hè năm 2021
Số: 66/2020/QH14: Luật số 66/2020/QH14 của Quốc hội luật Biên phòng Việt Nam
 

đầm công sở Dong phuc Máy làm đá viên may lam da