08:05 ICT Thứ hai, 16/12/2019

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?

Hà Nội

Huế

Quy Nhơn

TP Hồ Chí Minh

Nam Định

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 58


2 Hôm nay : 1218

ao khoac nu Tháng hiện tại : 37336

1 Tổng lượt truy cập : 6507930

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Tài nguyên và Môi trường
số 3869/TB-STNMT: Thông báo 3869/TB-STNMT chức danh và giới thiệu chữ ký
số 3837/TB-STNMT: Thông báo 3837/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 01 tháng 12 năm 2019
số 3757/TB-STNMT: Thông báo 3757/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 4 tháng 11 năm 2019
số 3691/QĐ-STNMT: Quyết định 3691/QĐ-STNMT Điều chỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Nam Định năm 2019
số 3590/TB-STNMT: Thông báo 3590/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 2 tháng 11 năm 2019
 Đo đạc và Bản đồ
số 14/2019/TT-BTNMT: Thông tư 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
số 12/2019/TT-BTNMT: Thông tư 12/2019/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
08/TT-BTNM: Thông tư 08/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000
Số 818/QĐ-BTNMT: Quyết định 818/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được thay thế và TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT
số 303/ĐĐBĐVN: Công văn 303/ĐĐBĐVN về việc triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật đo đạc và bản đồ
 Tài nguyên Nước
số 167/2018/NĐ-CP: Nghị định 167/2018/NĐ-CP Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
số 34/2018/TT-BTNMT: Thông tư 34/2018/TT-BTNMT Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất
Số 31/2018/TT-BTNMT: Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
số 136 /2018/NĐ-CP: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Số 72/2017/TT-BTNMT: Thông 72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý trám lấp giếng không xử dụng
 Tài nguyên đất
126/TB-PTQĐ: Thông báo 126/TB-PTQĐ V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSDĐ theo hình thức thuê đất đối với khu đất thương mại dịch vụ tại TT Lâm, H. Ý Yên, Tỉnh Nam Định
số 3814/CV-ĐKTtra: Công văn 3814/CV-ĐKTtra V/v báo cáo việc sử dụng đất của các dự án được nhà nước cho thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định (lần 3)
số 07/2019/TT-BTP: Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất
số 91/2019/NĐ-CP: Nghị định 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
số 41/2019/QĐ-UBND: Quyết định 41/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp vắng chủ và không xác định được chủ trên địa bàn tỉnh NĐ
 Môi trường
số 5593/KL-BTNMT: Kết luận 5593/KL-BTNMT Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Nam Định
số 08/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, ĐGTĐMT & KHBVMT
Số 2681/STNMT-CCMT: Công văn 2681/STNMT-CCMT V/v đề nghị gửi tác phẩm điện ảnh, truyền hình tham gia dự Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7
số 64/2019/NĐ-CP: Nghị định 64/2019/NĐ-CP Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
số 25/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTNMT Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
 Khí tượng thủy văn & BĐKH
số 16/2019/TT-BTNMT: Thông tư 16/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
số 29/2018/TT-BTNMT: Thông tư 29/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
số 30/2018/TT-BTNMT: Thông tư 30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
Số 14/2018/TT-BTNMT: Thông tư 14/2018/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật về quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn
Số 07/2016/TT-BTNMT: Thông tư 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
 Khuyến khích đầu tư
Số 733/UBND-VP5: Công văn số 733/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT và 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 732/UBND-VP5: Công văn số 732/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2169/2004/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng Công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định
2168/204/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích
1593/2006/QĐ- UBND: Về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển
 Công nghệ thông tin
số 2713/QĐ- STNMT: Quyết định 2713/QĐ- STNMT Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường
số 2328/STNMT-VP: Công văn 2328/STNMT-VP V/v Duy trì và nâng cao hiệu quả của Chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” trên Website Sở.
số 23/2019/QĐ-UBND: Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu TN & MT trên địa bàn tỉnh Nam Định
số 14/CT-TTg: Chỉ thị số 14/CT-TTg Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
số 73/KH-UBND: Kế hoạch 73/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL"
 Thanh tra
số 3884/QĐ-STNMT: Quyết định 3884/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
số 477/QĐ-TTCP: Quyết định 477/QĐ-TTCP ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​.
số 1143/QĐ-STNMT: Quyết định 1143/QĐ-STNMT điều chỉnh QĐ ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Nam Định
số 1096/STNMT-TTra: Công văn 1096/STNMT-TTra về việc triển khai thực hiện một số đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2019
số 3528/STNMT-TTra: Công văn số 3528/STNMT-TTra V/v công khai các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai.
 Khoáng sản
số 04/QĐ- UBND: Quyết định 04/QĐ- UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020
số 2286/TB-STNMT: Thông báo 2286/TB-STNMT v/v kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát khu vực S2, trên sông Hồng thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
số 1862/STNMT-TNNKS: Công văn 1862/STNMT-TNNKS về kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá khoáng sản cát tại KV S2, mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy
số 1164/TB-STNMT: Thông báo 1164/TB-STNMT kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực S2
số 956/TB-STNMT: Thông báo 956/TB-STNMT Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 Biển và Hải đảo.
Số 130/QĐ-CCB: Quyết định 130/QĐ-CCB về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
: Đề án "Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định"
Số 33/2018/TT-BTNMT: Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
: Thông báo V/v đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2017
Số 2159/QĐ-UBND: Quyết định 2159/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực biển.
 Các lĩnh vực khác
số 164/TB-CCB: Thông báo 164/TB-CCB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
số 07/2019/TT-BXD: Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại TT 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016của Bộ trưởng BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và HD áp dụng trong quản lý hoạt động ĐTXD
số 97-CV/BTGĐUK: Công văn 97-CV/BTGĐUK Vv sao gửi tài liệu tuyên truyền
số 39/2019/QĐ-UBND: Quyết định 39/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định
số 2320/QĐ-UBND: Quyết định 2320/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
 

đầm công sở Dong phuc Máy làm đá viên may lam da