20:22 ICT Thứ hai, 27/09/2021

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?

Hà Nội

Huế

Quy Nhơn

TP Hồ Chí Minh

Nam Định

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 14


2 Hôm nay : 7320

ao khoac nu Tháng hiện tại : 273087

1 Tổng lượt truy cập : 9859700

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Tài nguyên và Môi trường
Số: 15/2021/TT-BTNMT: Thông tư 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Số: 868/KH-STNMT: Kế hoạch 868/KH-STNMT tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2021
Số 448/STNMT-VP: Công văn 448/STNMT-VP v/v phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2021
Số: 79/QĐ-BTNMT: Quyết định 79/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 8/CT-UBND: Chỉ thị 8/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
 Đo đạc và Bản đồ
Số: 07/2021/TT-BTNMT: Thông tư 07/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
Số: 15/2020/TT-BTNMT: Thông tư 15/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
Số: 13/2020/TT-BTNMT: Thông tư 13/2020/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Số: 12/2020/TT-BTNMT: Thông tư 12/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
03/2020/TT-BTNMT: Thông tư 03/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
 Tài nguyên Nước
Số: 2341/STNMT-TNNKS: Công văn 2341/STNMT-TNNKS v/v báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021
Số: 1383/QĐ-TTg: Quyết định 1383/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Số: 1196/QĐ-UBND: Quyết định 1196/QĐ-UBND v/v phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần may Sông Hồng
Số: 1112/QĐ-UBND: Quyết định 1112/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 1343/STNMT-TNNKS: Công văn 1343/STNMT-TNNKS về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP
 Tài nguyên đất
Số: 36/2021/QĐ-UBND: Quyết định 36/2021/QĐ-UBND ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số: 11/2021/TT-BTNMT: Thông tư 11/2021/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Số: 09/2021/TT-BTNMT: Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Số: 1432/QĐ-BTNMT: Quyết định 1432/QĐ-BTNMT công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội
Số: 23/NQ-HĐND: Nghị quyết 23/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu
 Môi trường
Số: 19-HD/BTGĐUK: Hướng dẫn 19-HD/BTGĐUK tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
Số: 17-HD/BTGĐUK: Hướng dẫn 17-HD/BTGĐUK tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hang dã, nguy cấp, quý hiếm
Số: 1560/QĐ-BTNMT: Quyết định 1560/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một sốgiải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
Số: 30-HD/BTGTU: Hướng dẫn 30-HD/BTGTU tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn bắt, mua, bán động, thực vật hoang dã
Số: 10/2021/TT-BTNMT: Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
 Khí tượng thủy văn & BĐKH
Số: 13/2021/TT-BTNMT: Thông tư 13/2021/TT-BTNMT quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
Số: 08/2021/TT-BTNMT: Thông tư 08/2021/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Số: 20/2020/TT-BTNMT: Thông tư 20/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Số: 04/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
số 16/2019/TT-BTNMT: Thông tư 16/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
 Khuyến khích đầu tư
Số 733/UBND-VP5: Công văn số 733/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT và 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 732/UBND-VP5: Công văn số 732/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2169/2004/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng Công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định
2168/204/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích
1593/2006/QĐ- UBND: Về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển
 Công nghệ thông tin
số 45/2020/NĐ-CP: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
số 2713/QĐ- STNMT: Quyết định 2713/QĐ- STNMT Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường
số 2328/STNMT-VP: Công văn 2328/STNMT-VP V/v Duy trì và nâng cao hiệu quả của Chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” trên Website Sở.
số 23/2019/QĐ-UBND: Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu TN & MT trên địa bàn tỉnh Nam Định
số 14/CT-TTg: Chỉ thị số 14/CT-TTg Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
 Thanh tra
Số: 4008/TB-STNMT: Thông báo 4008/TB-STNMT kết luận thanh tra vv thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu
Số: 3965/TB-STNMT: Thông báo 3965/TB-STNMT kết luận thanh tra v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Sông Hồng tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định
Số: 3920/TB-STNMT: Thông báo 3920/TB-STNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu
Số 1409/TB-STNMT: Thông báo kết luận thanh tra 1409/TB-STNMT V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định tại phường Trần Tế Xương, TP.Nam Định
Số 26/TTr-TTra: Tờ trình 26/TTr-TTra V/v đề nghị công khai các trường hợp xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực TNMT năm 2018, 2019
 Khoáng sản
Số: 12/2021/TT-BTNMT: Thông tư 12/2021/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn ...công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS
Số: 2802/TB-STNMT: Thông báo 2802/TB-STNMT mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 23 thuộc khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Số: 1985 /TB-STNMT: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát
Số 1621/TB-STNMT: Thông báo 1621/TB-STNMT Mời tham gia các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 17, Lô số 18, Lô số 19 thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
số 23/2020/NĐ-CP: Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
 Biển và Hải đảo.
Số: 5605/BTNMT-VP: Công văn 5605/BTNMT-VP v/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
: Báo cáo thuyết minh Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
: Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số: 4944/BTNMT-TCBHĐVN: Công văn 4944/BTNMT-TCBHĐVN v/v công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020
Số: 81/KH-UBND: Kế hoạch 81/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
 Các lĩnh vực khác
Số: 109/KH-UBND: Kế hoach 109/KH-UBND thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số: 38-HD/BTGTU: Hướng dẫn 38-HD/BTGTU tuyên tuyền phòng, chống dịch Covid-19
Số: 105/NQ-CP: Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinhdoanh trong bối cảnh dịch Covid 19
Số: 178/TB-UBND: Thông báo 178/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số: 40/2021/QĐ-UBND: Quyết định 40/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
 
Cổng thông tin điện tử UBND Tỉnh Nam Định
Hệ thống quản lý văn bản điều hành - VNPT
Dịch vụ hành chính công tỉnh Nam Định
Tỷ lệ % giải quyết thủ tục hành chính Sở TNMT
Lịch công tác
Hỏi đáp trực tuyến
Hệ thống ELIS Cloud
Hệ thống quan trắc môi trường tỉnh Nam Định
Bản đồ hành chính
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tin được xem nhiều

Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục bảo vệ môi trường
Bảng giá đất
Thông tin quy hoạch đất

đầm công sở Dong phuc Máy làm đá viên may lam da