02:35 ICT Thứ năm, 22/08/2019

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?

Hà Nội

Huế

Quy Nhơn

TP Hồ Chí Minh

Nam Định

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 65

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 64


2 Hôm nay : 475

ao khoac nu Tháng hiện tại : 77437

1 Tổng lượt truy cập : 6187847

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Tài nguyên và Môi trường
số 2465/TB-STNMT: Thông báo 2465/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 1 tháng 8 năm 2019
số 2439/QĐ-STNMT: Quyết định 2439/QĐ-STNMT V/v hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất, cấp lại GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho C.ty CPĐT&XD Hoàng Hà tại xã Lộc An, tp Nam Định.
số 2409/TB-STNMT: Thông báo 2409/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 4 tháng 7 năm 2019
số 12/2019/TT-BTNMT: Thông tư 12/2019/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
số 2328/STNMT-VP: Công văn 2328/STNMT-VP V/v Duy trì và nâng cao hiệu quả của Chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” trên Website Sở.
 Đo đạc và Bản đồ
số 14/2019/TT-BTNMT: Thông tư 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
08/TT-BTNM: Thông tư 08/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000
Số 818/QĐ-BTNMT: Quyết định 818/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được thay thế và TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT
số 303/ĐĐBĐVN: Công văn 303/ĐĐBĐVN về việc triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật đo đạc và bản đồ
số 24/2018/TT-BTNMT: Thông tư 24/2018/TT-BTNMT Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
 Tài nguyên Nước
số 167/2018/NĐ-CP: Nghị định 167/2018/NĐ-CP Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
số 34/2018/TT-BTNMT: Thông tư 34/2018/TT-BTNMT Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất
Số 31/2018/TT-BTNMT: Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
số 136 /2018/NĐ-CP: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Số 72/2017/TT-BTNMT: Thông 72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý trám lấp giếng không xử dụng
 Tài nguyên đất
số 336/VPĐK-ĐKĐĐ: Thông báo 336/VPĐK-ĐKĐĐ v/v hủy GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty CP cơ khí Ngọc Bút
số 1574/QĐ-STNMT: Quyết định 1574/QĐ-STNMT v/v hủy GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị mất, cấp lại GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất cho Công ty cổ phần cơ khí Ngọc Bút tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh
số 314/VPĐK-ĐKĐĐ: Thông báo 314/VPĐK-ĐKĐĐ Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Trực Hùng
Số 1409/QĐ-STNMT: Quyết định 1409/QĐ-STNMT V/v Hủy giấy chứng nhận QSDĐ của quỹ tín dụng nhân dân xã Trực Hùng do bị mất, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Quý tín dụng nhân dân Trực Hùng tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh.
Số 1072/QĐ-UBND: Quyết định 1072/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm đấu giá đất để TT phát triển quỹ đất lập thủ tục đấu giá QSDĐ tại xã Lộc Hòa, TP Nam Định
 Môi trường
số 64/2019/NĐ-CP: Nghị định 64/2019/NĐ-CP Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
số 25/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTNMT Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
số 05/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
số 380/UBND-VP3: Công văn số 380/UBND-VP3 V/v kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất của công ty TNHH Tùng Dương
Số 740/HD-STNMT: Hướng dẫn 740/HD-STNMT Về việc kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp phát sinh đối với các doanh nghiệp phát sinh khí thải công nghiệp lưu lượnglowng trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 Khí tượng thủy văn & BĐKH
số 29/2018/TT-BTNMT: Thông tư 29/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
số 30/2018/TT-BTNMT: Thông tư 30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
Số 14/2018/TT-BTNMT: Thông tư 14/2018/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật về quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn
Số 07/2016/TT-BTNMT: Thông tư 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
 Khuyến khích đầu tư
Số 733/UBND-VP5: Công văn số 733/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT và 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 732/UBND-VP5: Công văn số 732/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2169/2004/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng Công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định
2168/204/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích
1593/2006/QĐ- UBND: Về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển
 Công nghệ thông tin
số 23/2019/QĐ-UBND: Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu TN & MT trên địa bàn tỉnh Nam Định
số 14/CT-TTg: Chỉ thị số 14/CT-TTg Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
số 73/KH-UBND: Kế hoạch 73/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL"
Số 18/KH-BCĐ KH: Kế hoạch 18/KH-BCĐ KH triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh NĐ năm 2019
Số 130/2018/NĐ-CP: Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 Thanh tra
số 477/QĐ-TTCP: Quyết định 477/QĐ-TTCP ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​.
số 1143/QĐ-STNMT: Quyết định 1143/QĐ-STNMT điều chỉnh QĐ ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Nam Định
số 1096/STNMT-TTra: Công văn 1096/STNMT-TTra về việc triển khai thực hiện một số đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2019
số 3528/STNMT-TTra: Công văn số 3528/STNMT-TTra V/v công khai các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai.
Số 68/2018/NĐ-CP: Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 Khoáng sản
số 2286/TB-STNMT: Thông báo 2286/TB-STNMT v/v kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát khu vực S2, trên sông Hồng thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
số 1862/STNMT-TNNKS: Công văn 1862/STNMT-TNNKS về kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá khoáng sản cát tại KV S2, mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy
số 1164/TB-STNMT: Thông báo 1164/TB-STNMT kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực S2
số 956/TB-STNMT: Thông báo 956/TB-STNMT Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
số 957/TB-STNMT: Thông báo 957/TB-STNMT Mời tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S2, mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy
 Biển và Hải đảo.
Số 33/2018/TT-BTNMT: Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
: Thông báo V/v đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2017
Số 2159/QĐ-UBND: Quyết định 2159/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực biển.
Số 1778/HD-STNMT: Hướng dẫn 1778/HD-STNMT Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định
 Các lĩnh vực khác
Số 7/CT-UBND: Chỉ thị 7/CT-UBND Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Nam Định
số 59/2019/NĐ-CP: Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
số 55/2019/NĐ-CP: Nghị định 55/2019/NĐ-CP Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số 3/CĐ-UBND: Công điện khẩn 3/CĐ-UBND V/v tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Số 79/KH-UBND: Kế hoạch 79/KH-UBND Triển khai tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019
 

đầm công sở Dong phuc Máy làm đá viên may lam da