19:03 ICT Chủ nhật, 20/09/2020

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ khu vực nào?

Hà Nội

Huế

Quy Nhơn

TP Hồ Chí Minh

Nam Định

Thống kê truy cập

ao vest nu Đang truy cập : 15


2 Hôm nay : 2722

ao khoac nu Tháng hiện tại : 92459

1 Tổng lượt truy cập : 7636532

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Tài nguyên và Môi trường
Số: 2478/TB-STNMT: Thông báo 2478/TB-STNMT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 02 tháng 8 năm 2020
Số: 83/2020/NĐ-CP: Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
Số: 25/2019/TT-BTNMT: Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019
Số: 40/2019/NĐ-CP: NĐ số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT
Số 1399/QĐ-BTNMT: Quyết định 1399/QĐ-BTNMT Phê duyệt Đề án Kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 Đo đạc và Bản đồ
03/2020/TT-BTNMT: Thông tư 03/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Số 02/2020/TT-BTNMT: Thông tư 02/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
số 18/2020/NĐ-CP: Nghị định 18/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
số 23/2019/TT-BTNMT: Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000
số 14/2019/TT-BTNMT: Thông tư 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
 Tài nguyên Nước
Số: 09/2020/TT-BTNMT: Thông tư 09/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Số 1757/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)
Số 04/2020/TT-BTNMT: Thông tư 04/2020/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Số 1501/STNMT-TNNKS: Công văn 1501/STNMT-TNNKS V/v triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP và Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Số 1487/STNMT-TNNKS: Công văn 1487/STNMT-TNNKS V/v thực hiện xác định, đăng ký vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.
 Tài nguyên đất
Số: 88/TB-PTQĐ: Thông báo số 88/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất quy hoach đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Số: 2517/TB-STNMT: Thông báo 2517/TB-STNMT Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ nhà ở và khách sạn TTBE Complex
Số: 83/TB-PTQĐ: Thông báo số 83/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất thương mại dịch vụ tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định và tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Số: 2450/TB-STNMT: Thông báo kết luận thanh tra số 2450/TB-STNMT V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy
Số: 06/VBHN-BTNMT: Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
 Môi trường
Số 369/UBND-VP8: Văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường do HĐND, UBND tỉnh Nam Định ban hành theo công văn 369/UBND-VP8
Số 791/QĐ-STNMT: Quyết định 791/QĐ-STNMT Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
số 5593/KL-BTNMT: Kết luận 5593/KL-BTNMT Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Nam Định
số 08/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, ĐGTĐMT & KHBVMT
Số 2681/STNMT-CCMT: Công văn 2681/STNMT-CCMT V/v đề nghị gửi tác phẩm điện ảnh, truyền hình tham gia dự Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7
 Khí tượng thủy văn & BĐKH
Số: 04/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
số 16/2019/TT-BTNMT: Thông tư 16/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
số 29/2018/TT-BTNMT: Thông tư 29/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
số 30/2018/TT-BTNMT: Thông tư 30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
Số 14/2018/TT-BTNMT: Thông tư 14/2018/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật về quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn
 Khuyến khích đầu tư
Số 733/UBND-VP5: Công văn số 733/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT và 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 732/UBND-VP5: Công văn số 732/UBND-VP5 V/v: Thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2169/2004/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng Công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định
2168/204/QĐ-UB: Một số cơ chế, chính sách khuyến khích
1593/2006/QĐ- UBND: Về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển
 Công nghệ thông tin
số 45/2020/NĐ-CP: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
số 2713/QĐ- STNMT: Quyết định 2713/QĐ- STNMT Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường
số 2328/STNMT-VP: Công văn 2328/STNMT-VP V/v Duy trì và nâng cao hiệu quả của Chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” trên Website Sở.
số 23/2019/QĐ-UBND: Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu TN & MT trên địa bàn tỉnh Nam Định
số 14/CT-TTg: Chỉ thị số 14/CT-TTg Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
 Thanh tra
Số 1409/TB-STNMT: Thông báo kết luận thanh tra 1409/TB-STNMT V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định tại phường Trần Tế Xương, TP.Nam Định
Số 26/TTr-TTra: Tờ trình 26/TTr-TTra V/v đề nghị công khai các trường hợp xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực TNMT năm 2018, 2019
số 13/QĐ-STNMT: Quyết định 13/QĐ-STNMT Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2020
số 3884/QĐ-STNMT: Quyết định 3884/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
số 477/QĐ-TTCP: Quyết định 477/QĐ-TTCP ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​.
 Khoáng sản
Số: 2802/TB-STNMT: Thông báo 2802/TB-STNMT mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 23 thuộc khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Số: 1985 /TB-STNMT: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát
Số 1621/TB-STNMT: Thông báo 1621/TB-STNMT Mời tham gia các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 17, Lô số 18, Lô số 19 thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
số 23/2020/NĐ-CP: Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
số 26/2019/TT-BTNMT: Thông tư 26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
 Biển và Hải đảo.
số 3024/QĐ- UBND: Quyết định 3024/QĐ- UBND V/v phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định
số 28/2019/TT-BTNMT: Thông tư 28/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
Số 130/QĐ-CCB: Quyết định 130/QĐ-CCB về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
: Đề án "Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định"
Số 33/2018/TT-BTNMT: Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
 Các lĩnh vực khác
Số: 2818/STNMT-VP: Công văn 2818/STNMT-VP V/v tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số: 156/TB-UBND: Thông báo 156/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số: 06/2020/TT-BTNMT: Thông tư 06/2020/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
Số: 2765/TB-STNMT: Thông báo 2765/TB-STNMT kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 02 tháng 9 năm 2020
Số: 110/UBND-VP12: Công văn 110/UBND-VP12 V/v người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại tỉnh Nam Định
 

đầm công sở Dong phuc Máy làm đá viên may lam da