TIN NỔI BẬT

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường nă...

Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, c...

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ (10/10/1911 - 10/10/20...

Thư chúc mừng Nhân dịp 76 năm ngày thành lập ngành Quản lý đất đai (03/10/1945 - 03/10/202...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/...

Sở tài nguyên và Môi trường triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891- 8/2021)

Các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về đá...

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH ...

Các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2021 với chủ đề là ''Đại dương,...

Ngày nước Thế giới năm 2021 với chủ đề “Giá trị của nước”

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10/1945-03/10/2020)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone - Truy vết tiếp xúc: Cùng cả nước chung tay đẩy l...

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia...

Tỉnh Nam Định tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020 với ...

Hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2020 với chủ đề:"Nước và biến đổi khí hậu"

Hội nghị Công chức, viên chức, lao động Sở Tài nguyên và Môi trường, phát động phong trào ...

Tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm...

Tập huấn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của ...

Tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định

Các hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt...

Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ biển và hải ...

Các văn bản pháp luật, baner, khẩu hiệu, poster.. hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 20...

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác phối hợp Bảo vệ TNMT với các tổ chức chính...

VĂN BẢN QPPL

72/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT - Công văn 72/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT V/v Đăng danh mục dữ liệu TNMT lên trang thông tin điện tử của Sở

23/2022/NĐ-CP - Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

11/VBHN-BTNMT - Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

03/2022/TT-BTNMT - Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

02/VBHN-BTNMT - Xác thực 02/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

03/VBHN-BTNMT - Xác thực 03/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính

05/VBHN-BTNMT - Xác thực 05/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

04/VBHN-BTNMT - Xác thực 04/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

06/VBHN-BTNMT - Xác thực 06/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

09/VBHN-BTNMT - Xác thực 09/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

973/QĐ-UBND - QĐ về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển, Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

1513/KH-STNMT - Kế hoạch Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022)

1524/TB-STNMT - Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 5 năm 2022

235/QĐ-STNMT - Quyết định thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án "Cải tạo và mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát" của Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định tại KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định

14/VBHN-BTNMT - Hợp nhất Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)

1389/TB-STNMT - Thông báo 1389/TB-STNMT kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022

219/QĐ-STNMT - Quyết định 219/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực" của UBND huyện Nam Trực

218/QĐ-STNMT - Quyết định 218/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực" của UBND huyện Nam Trực

1383/TB-STNMT - Thông báo 1383/TB-STNMT kết luận thanh tra v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường

217/QĐ-STNMT - Quyết định 217/QĐ-STNMT về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022