VĂN BẢN QPPL

402/QĐ-STNMT - Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng khuôn viên, xây dựng nhà hiệu bộ, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Hợp Hưng" của UBND xã Hợp Hưng

06/VBHN-BTNMT - THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ

04/VBHN-BTNMT - THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chứcchuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn

03/VBHN-BTNMT - THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn

05/VBHN-BTNMT - THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường

07/VBHN-BTNMT - THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành địa chính

02/VBHN-BTNMT - THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chứcchuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường

10/2023/NĐ-CP - Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

8/SY-VPUBND - Bản sao QĐ số 124/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ TNMT v/v công bố DM văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT năm 2022

152/QĐ-UBND - QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

444/QĐ-STNMT - QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng cơ sở kinh doanh, đóng gói và trưng bày, bán sản phẩm phụ tùng xe gắn máy, xe gắn máy 2 bánh, xe máy điện" của Công ty Cổ phần Vina Thái tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định

443/QĐ-STNMT - Quyết định 443/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng Khu xử lý nước sạch chi nhánh cấp nước Vụ Bản của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định" tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản

442/QĐ-STNMT - Quyết định 442/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung Lương Xá, Phú Ốc, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định" của UBND thành phố Nam Định

710/QĐ-VPĐK - Quyết định 710/QĐ-VPĐK về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ bà Đặng Thị Oanh được UBND huyện Nam Ninh cấp theo quyết định số 346/QĐUB-H95 vào sổ cấp GCN số 666 ngày 05/10/1995 do bị mất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 3274, tờ bản đồ số 07 cho bà Đặng Thị Oanh và ông Phạm Khắc Lịch tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

710/QĐ-VPĐK - Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ bà Đặng Thị Oanh được UBND huyện Nam Ninh cấp theo quyết định số 346/QĐUB-H95 vào sổ cấp GCN số 666 ngày 05/10/1995 do bị mất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 3274, tờ bản đồ số 07 cho bà Đặng Thị Oanh và ông Phạm Khắc Lịch tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

709/QĐ-VPĐK - Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Vũ Ngọc Khúc do bị mất; Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Bùi Thị Thứ (người nhận thừa kế) đối với thửa đất số 98 tờ bản đồ số 17 - BĐĐC TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

708/QĐ-VPĐK - Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 201879 mang tên hộ ông Hoàng Văn Dân (Hoàng Xuân Dân) do bị mất, đồng thời cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Xuân Dân và bà Hoàng Thị Điệp, địa chỉ thửa đất xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

433/QĐ-STNMT - QĐ về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 17 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" của Công ty Cổ phần du lịch Nam Định

434/QĐ-STNMT - QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 14 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội

435/QĐ-STNMT - QĐ về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 16 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" của Công ty Cổ phần du lịch Nam Định