VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

3928/TB-STNMT - Thông báo 3928/TB-STNMT kết luận giao ban Tuần 3 tháng 11/2022

652/QĐ-STNMT - Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Công ty CP dệt may Sơn Nam tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản

652/QĐ-STNMT - Quyết định 652/QĐ-STNMT thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Công ty CP dệt may Sơn Nam tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản

148/KH-UBND - KH điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 99/KH - UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

648/QĐ-STNMT - QĐ V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất đồng thời cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi nhánh Công ty vận tải ô tô số 4 tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định.

637/QĐ-STNMT - Quyết định 637/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng nghĩa trang nhân dân tại xã Mỹ Thịnh và xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc (để quy tụ mồ mả trong phạm vi GPMB khu công nghiệp Mỹ Thuận)" của UBND huyện Mỹ Lộc

638/QĐ-STNMT - Quyết định 638/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Cải tạo, nâng cấp đường Tình Nghĩa, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy (đoạn từ ngã ba xóm 5 đi xã Giao Hương)" của UBND huyện Giao Thủy

644/QĐ-STNMT - Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

643/QĐ-STNMT. - Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

02/QĐ-STNMT - Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2022