VĂN BẢN QPPL

3469/QĐ-BTNMT - Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực tài nguyên nướctrong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

3468/QĐ-BTNMT - Quyết định việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai)

13/VBHN-BTNMT - Thông tư Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất

12/VBHN-BTNMT - Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự ántheo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ nghị định thư kyoto

09/VBHN-BTNMT - Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

18/2023/TT-BTNMT - Về việc ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường

19/2023/TT-BTNMT - Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

434/GP-BTNMT - Giấy phép môi trường đối với dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông" - giai đoạn 1 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

3257/QĐ-BTNMT - QĐ Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với Bao bì nhựa thân thiện với môi trường

3180/QĐ-BTNMT - Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa"

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

986/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ số Đ 213574 mang tên ông Trần Thế Vinh và bà Vũ Thị Thảo do bị mất, đồng thời cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ởvà TSK gắn liền với đất cho ông Trần Thế Vinh và bà Vũ Thị Thảo, Đ/c TĐ tại 6/157, đg Văn Cao, P. Năng Tĩnh, TpNĐ, tỉnh NĐ,.

987/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSD Đ số sê ri AO 273973 do bị mất; cấp lại GCNQSD Đ, QSHN ở và TSKgắn liền với đất

981/QĐ-VPĐK - V/c hủy GCNQSDĐ sê ri số O 381858 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất 156, tờ bản đồ số 35 bản đồ địa chính năm 2012 (cũ là thửa đất số 181, tờ bản đồ số 19 theo bản đồ địa chính năm 1992) tại X.Xuân Vinh, H. XT, tỉnh NĐ.

982/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ sê ri số X 829621 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 17 tờ BĐ số 10 BĐ ĐC năm 2011 (cũ là thửa đất số 41, tờBĐ số 03 bản đồ địa chính năm 1992) tại X. Xuân Ninh, H.XT, tỉnh NĐ.

576/QĐ-STNMT - QĐ V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Lập báo cáo hiện trạng môi trường biển năm 2023 phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và phê duyệt bộ chỉ số đánh giá môi trường của UBND tỉnh

978/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ seri số AO 321791 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở vàTSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 166 tờ bản đồ số 14 - BĐĐC X. Trực Cường, H. Trực Ninh, tỉnh NĐ.

2424/QĐ-UBND - Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc

960/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ seri số AP 327305 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 391 tờ bản đồ số 18 - BĐĐC Hải Phong, H. Hải Hậu, T. NĐ.

961/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ seri số AB 855964 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 250 tờ bản đồ số 12 - BĐĐC - X. Hải Lý, H. Hải Hậu, tỉnh NĐ.

958/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất seri số CU 279829 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 101 tờ bản đồ số 8 - BĐĐC X. Hải Châu, H. Hải Hậu, tỉnh NĐ.